Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Απειλούνται από τα νέα όρια 40 κατηγορίες ασφαλισμένων

Σαράντα κατηγορίες ασφαλισμένων απειλούνται με ανατροπές στα όρια ηλικίας και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στην αγορά εργασίας.

Υπολογίζεται πως 150.000 υποψήφιοι συνταξιούχοι βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου και θα δουν το όριο ηλικίας να αυξάνεται από έξι μήνες έως 15 έτη.
Το σχετικό νομοσχέδιο πήρε μια μικρή «μετάθεση» και όπως διευκρίνησε χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έρθει προς ψήφιση μετά την συμφωνία (πιθανότατα τον Σεπτέμβρη), η οποία πρέπει να έχει κλείσει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
Η αύξηση του ορίου ηλικίας αναμένεται να είναι έξι μήνες ετησίως έως ότου κλείσουν οι πόρτες εξόδου πριν από το 67ο έτος ή εναλλακτικά το 62ο έτος με 40 έτη.
Το «Eθνος - Συντάξεις» παρουσιάζει τις κατηγορίες όπου έρχονται παρεμβάσεις στις προϋποθέσεις εξόδου.
Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης το 2010. Σήμερα στο 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένη που πιάνει φέτος το όριο, μετά την ψήφιση του νόμου αποχωρεί σε ηλικία 55 ετών και 6 μηνών. Σε περίπτωση που συμπληρώσει το όριο το 2016, φεύγει στο 56ο έτος. Η αύξηση θα συνεχιστεί με ένα εξάμηνο ετησίως.
2 Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης το 2010. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος. Σε περίπτωση που πιάσουν το όριο, μετά τις αλλαγές θα αποχωρήσουν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών. Εφόσον συμπληρώσουν το όριο το 2016 αποχωρούν στο 61ο έτος και ούτω καθεξής.
3 Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2011. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 56ο έτος. Εφόσον πιάσουν το όριο φέτος και ψηφιστεί ο νόμος, επιβαρύνονται με ένα εξάμηνο. Αν συμπληρώσουν το 2016 το 56ο έτος, αποχωρούν στο 57ο.
4 Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2011. Σήμερα στο 61ο έτος παίρνουν πλήρη σύνταξη. Μετά την ψήφιση του νόμου εφόσον γίνουν 61 ετών το 2016 αποχωρούν στο 62ο έτος, το 2017 σε ηλικία 62 ετών και 6 μηνών και ούτω καθεξής.
Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2012. Μειωμένη σύνταξη δικαιούνται στο 58ο έτος. Εφόσον συμπληρώνουν το όριο μετά τις νέες ρυθμίσεις επιβαρύνονται με ένα εξάμηνο. Για παράδειγμα το 2016 αποχωρούν στο 59ο έτος, το 2017 σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών και συνεχίζει έτσι.
6 Δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2012. Στο 63ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Εφόσον πιάσουν φέτος το όριο, μετά τις αλλαγές αποχωρούν σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.
Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2010 για 35ετία. Σήμερα συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος. Αν συμπληρώσουν το όριο φέτος, μετά την ψήφιση του νόμου αποχωρούν σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών, αν συμπληρώσουν το όριο το 2016 αποχωρούν στο 59ο έτος και συνεχίζεται η αύξηση.
8 Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2011 για 35ετία. Σήμερα αποχωρούν στο 58ο έτος με 36 έτη ασφάλισης. Μετά τα νέα μέτρα αποχωρούν σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών φέτος, στο 59ο έτος το 2016 και ούτω καθεξής.
9 Δημόσιοι υπάλληλοι με 25 έτη ασφάλισης το 2012 για 35ετία. Σήμερα αποχωρούν στο 59ο έτος με 37 έτη. Σε περίπτωση που πιάσουν το όριο μετά την ψήφιση του νόμου αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.
10 Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία μέχρι το 2010 αποχωρούν στο 58ο έτος. Εφόσον πιάσουν το όριο μετά την ψήφιση του νόμου ακολουθούν την εξάμηνη αύξηση του ορίου.
11 Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2011. Αποχωρούν στο 58ο έτος με 36 έτη . Αν πιάσουν το όριο, μετά τις αλλαγές αποχωρούν σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών. Η αύξηση συνεχίζεται σταδιακά.
12 Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2012. Σήμερα αποχωρούν στο 59ο έτος με 37 έτη. Μετά την ψήφιση του νόμου αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών φέτος και συνεχίζεται η αύξηση.
13 Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 21,5 έως 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 ανάλογα με τον φορέα. Συνταξιοδοτούνται στο 60ό έτος. Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος μέχρι την ψήφιση του νόμου, θα έχουν αύξηση κατά ένα εξάμηνο τον χρόνο.
14 Ανδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία μέχρι το 2010 αποχωρούν στο 60ό έτος. Εφόσον πιάσουν το όριο φέτος, μετά την ψήφιση του νόμου αποχωρούν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών. Η αύξηση συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια (π.χ. ασφαλισμένος που γίνεται 60 ετών το 2018 μπορεί να αποχωρήσει στο 62ο έτος).
15 Ανδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2011. Σήμερα αποχωρούν σε ηλικίας 60 ετών με 36 έτη. Το όριο σταδιακά θα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
16 Ανδρες στο ΕΤΑΑ με 35ετία το 2012. Αποχωρούν στο 60ό έτος με 37 έτη. Το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
17 Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35 έτη μέχρι το 2010 αποχωρούν στο 60ό έτος. Με τις επερχόμενες αλλαγές θα έχουν αύξηση κατά ένα εξάμηνο τον χρόνο.
18 Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35 έτη το 2011 αποχωρούν στο 60ό έτος (με 36 έτη). Αν πιάσουν το όριο φέτος, μετά τον νόμο αποχωρούν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
19 Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με 35 έτη το 2012. Σήμερα αποχωρούν στο 60ό έτος με 37 έτη. Μετά τις αλλαγές θα αποχωρούν σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών (αν πιάσουν φέτος το όριο), σε ηλικία 61 ετών (αν πιάσουν το 2016 το όριο) και ούτω καθεξής.
20 Ανδρες στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με 25 έτη μέχρι το τέλος του 2012. Στο 60ό έτος παίρνουν μειωμένη σύνταξη. Με τις επερχόμενες αλλαγές έρχεται αύξηση του ορίου κατά έξι μήνες τον χρόνο.
21 Ανδρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με 25 έτη μέχρι το τέλος του 2012. Στο 65ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Μόλις περάσουν οι αλλαγές, το όριο πηγαίνει στα 65 έτη και 6 μήνες.
22 Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στο 57ο. Μετά την ψήφιση των αλλαγών το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
23 Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα το 2011. Δικαιούνται μειωμένη στο 56ο έτος και πλήρη στο 58ο με 10.400 ημέρες. Το όριο θα αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο.
24 Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Σήμερα μειωμένη δίνεται σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και πλήρη σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών με 10.800 ημέρες. Αν πιάσουν φέτος το όριο, μετά την ψήφιση του νόμου πλήρης θα δίνεται στο 59ο έτος και μειωμένη στο 57ο.
25 Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται σύνταξη στο 58ο έτος. Το όριο θα αυξάνεται κατά έξι μήνες ετησίως.
26 Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011. Σήμερα αποχωρούν στο 58ο έτος με 10.800 ημέρες. Εφόσον πιάσουν το όριο φέτος, μετά τις αλλαγές συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.
27 Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2012. Με το ισχύον πλαίσιο στο 59ο έτος με 11.100 ημέρες ασφάλισης. Με τις προωθούμενες αλλαγές το όριο αυξάνεται έξι μήνες τον χρόνο.
28 Γυναίκες στο Δημόσιο που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν ανηλικότητα τέκνου και 25ετία αποχωρούν στο 50ό έτος. Με τις νέες ρυθμίσεις το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο. Για παράδειγμα το 2016 αποχωρούν σε ηλικία 51 ετών.
29 Γονείς στο Δημόσιο (άντρες και γυναίκες) που το 2011 είχαν ανήλικο τέκνο και 25ετία. Αυτήν τη στιγμή αποχωρούν στο 52ο έτος. Το όριο θα αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο.
30 Γονείς στο Δημόσιο που το 2012 είχαν ανήλικο και 25ετία αποχωρούν στο 55ο έτος. Το όριο θα αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο. Για παράδειγμα ασφαλισμένος που γίνεται 52 ετών το 2017, μπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 53 ετών και 6 ετών.
31 Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με 20 έτη ασφάλισης το 2011. Σήμερα αποχωρούν στο 52ο έτος με 21 έτη. Με τις νέες ρυθμίσεις το όριο θα αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο (π.χ. ασφαλισμένος που γίνεται 52 ετών το 2016 αποχωρεί στο 53ο έτος).
32 Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με 20 έτη ασφάλισης το 2012. Με το ισχύον πλαίσιο αποχωρούν στο 55ο έτος με 23 έτη. Με τις νέες ρυθμίσεις το όριο αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
Ερωτηματικό οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν το '83 με 35ετία
1 Ασφαλισμένοι προ του 1983 στο Δημόσιο συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου με 35ετία. Αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό. Το βασικό σενάριο προβλέπει από το 2016 πέναλτι 16% στη σύνταξη εφόσον η έξοδος γίνεται πριν από το 58ο έτος (και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου).
Ασφαλισμένοι προ του 1983 στα ειδικά ταμεία. Πιθανότατα θα εφαρμοστεί το ίδιο μοντέλο με το Δημόσιο.
Τι προβλέπεται για τις μητέρες ανηλίκων σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες
Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος και πλήρη στο 55ο. Το νέο ασφαλιστικό φέρνει αύξηση κατά έξι μήνες τον χρόνο.
2 Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία που το 2011 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 52 ετών μειωμένη και σε ηλικία 57 ετών πλήρη. Το νέο ασφαλιστικό φέρνει αύξηση κατά έξι μήνες τον χρόνο.
3 Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στο 60ό. Με το νέο πλαίσιο το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο.
Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με συμπληρωμένα 25 έτη το 2010 και ανήλικο τέκνο. Σήμερα δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 50ό έτος. Αν πιάσουν φέτος το όριο, μετά την ψήφιση του νέου πλαισίου αποχωρούν σε ηλικία 50 ετών και 6 μηνών.
5 Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που συμπληρώσουν 25 έτη το 2011 και ανήλικο. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 50 ετών μειωμένη και σε ηλικία 52 ετών πλήρη. Το όριο αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο.
6 Μητέρες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και έχουν ανήλικο. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 52 ετών μειωμένη και σε ηλικία 55 ετών πλήρη. Με το νέο πλαίσιο το όριο αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου