Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015, κ α λ ε ί τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,  ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση με τις αριθμ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25-07-2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους και έχουν ενταχθεί στους οικείους προσωρινούς πίνακες, να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από 03–09–2014 έως 05–09–2014.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_EGK_APOM.pdf)01_EGK_APOM.pdf[ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ]927 kB03-09-2014 08:17
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_APOM_SXOLEIA.xls)02_APOM_SXOLEIA.xls[ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΜΙΑΣ_ΒΘΜΙΑΣ]93 kB03-09-2014 08:19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου