Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή, κενούμενη θέση σχολικής μονάδας Π.Ε. Κοζάνης


Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης με την 29η/30-09-2014 πράξη του καλεί τους υποψηφίους, των οποίων δεν ήταν δυνατή η τοποθέτησή τους σε θέσεις σχολείων της προτίμησής τους, να δηλώσουν εκ νέου την προτίμησή τους για τη θέση του Διευθυντή του Δ.ΣΧ. Λιβαδερού.
Παρακαλούμε εγγράφως να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 η θετική ή αρνητική απάντηση των ενδιαφερομένων.
Ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων την Τετάρτη 01/10/2014 και την Πέμπτη 02/10/2014, στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_TOP_DNTH.DOC)01_TOP_DNTH.DOC[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΗ]48 kB30-09-2014 14:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου