Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Επανατοποθετήσεις μετά από ενστάσεις-αιτήσεις βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏


Σύμφωνα με την υπ. αρθμ. 26/15-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, μετά από ενστάσεις και αιτήσεις βελτίωσης θέσης, όπως αυτές φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τρίτη 16/09/2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε μετά την ανακοίνωση της Β' φάσης αποσπάσεων όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν δήλωση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ή δήλωση τοποθέτησης και δεν κατέστη δυνατόν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν μπορούν να υποβάλουν (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ. 15) ή να αποστείλουν με fax (2461047233 ή 2461047235) συμπληρωματική δήλωση. 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_TOPOTHETHSEIS_26P_15-9-2013.xls)01_TOPOTHETHSEIS_26P_15-9-2013.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ]25 kB16-09-2014 09:31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου