Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης


Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης με την υπ. αριθμ. 25/10-09-2014:
1)Τοποθέτησε οργανικά εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, η οποία μετατάχθηκε στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης για να τοποθετηθεί σε κενή οργανική θέση.
2)Τοποθέτησε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ11-Γυμναστών και ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας.
3)Τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11-Γυμναστών (εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και όσοι ζητούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης).
4)Τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19-20-Πληροφορικής (εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης).
Παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την ΠΕΜΠΤΗ 11/09/2014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερες από 1 σχολική μονάδα η κύρια τοποθέτηση είναι το 1ο σχολείο τοποθέτησης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο από τους εκπαιδευτικούς υπέβαλαν δήλωση απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ για εξαιρετικούς λόγους και δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτησή τους μπορούν να υποβάλουν (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ.15) ή να αποστείλουν με fax (2461047233 ή 2461047235) συμπληρωματική δήλωση.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PE16_ORGA.xls)01_PE16_ORGA.xls[ΠΕ16 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ]33 kB10-09-2014 21:53Ενημέρωση αυτού του αρχείου (01_PE16_ORGA.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (01_PE16_ORGA.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_PE16_SYMPL.xls)02_PE16_SYMPL.xls[ΠΕ16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ]33 kB10-09-2014 21:54Ενημέρωση αυτού του αρχείου (02_PE16_SYMPL.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (02_PE16_SYMPL.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_SYMPL_PE11_SITE_TROP.xls)03_SYMPL_PE11_SITE_TROP.xls[ΠΕ11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ]33 kB11-09-2014 02:58Ενημέρωση αυτού του αρχείου (03_SYMPL_PE11_SITE_TROP.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (03_SYMPL_PE11_SITE_TROP.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_SYMPL_PE06_SITE_TROP_2.xls)04_SYMPL_PE06_SITE_TROP_2.xls[ΠΕ06 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2]26 kB11-09-2014 02:59Ενημέρωση αυτού του αρχείου (04_SYMPL_PE06_SITE_TROP_2.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (04_SYMPL_PE06_SITE_TROP_2.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05_METAT_DIATHESH.xls)05_METAT_DIATHESH.xls[ΠΕ11 ΜΕΤΑΤΑΞΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ]37 kB11-09-2014 03:07Ενημέρωση αυτού του αρχείου (05_METAT_DIATHESH.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (05_METAT_DIATHESH.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06_APOSP_ENTOS_ALLA_PYSPE.xls)06_APOSP_ENTOS_ALLA_PYSPE.xls[ΠΕ11 ΑΠΟΣΠΑΣΗ / ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ]38 kB11-09-2014 05:39Ενημέρωση αυτού του αρχείου (06_APOSP_ENTOS_ALLA_PYSPE.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (06_APOSP_ENTOS_ALLA_PYSPE.xls)
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (07_PE19-20_METATAGMENOI.xls)07_PE19-20_METATAGMENOI.xls[ΠΕ19-20 ΜΕΤΑΤΑΞΗ]50 kB11-09-2014 03:05Ενημέρωση αυτού του αρχείου (07_PE19-20_METATAGMENOI.xls)Διαγραφή αυτού του αρχείου (07_PE19-20_METATAGMENOI.xls)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου