Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και υποβολή δηλώσεων προτίμησης υπεράριθμων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 22/01-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, όπως αυτοί φαίνονται στους συνημμένους πίνακες excel.
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να καταθέσουν ή να αποστείλουν με fax (2461047233 ή 2461047234) στην υπηρεσία μας τη συνημμένη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών λόγω υπεραριθμίας, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους (πιστ. οικ. κατάστασης, πιστ. εντοπιότητας, πιστοποιητικό συνυπηρέτησης κτλ.), έως την Τετάρτη 03-09-2014.
Επίσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης από άλλα ΠΥΣΠΕ να καταθέσουν ή να αποστείλουν με fax (2461047233 ή 2461047234) στην υπηρεσία μας τη συνημμένη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών από άλλο ΠΥΣΠΕ, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους (πιστ. Οικ. Κατάστασης, πιστ. Εντοπιότητας, πιστοποιητικό συνυπηρέτησης κτλ.), έως την Τετάρτη 03-09-2014.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PROSK_YPER_ ONOMASTIKA.doc)01_PROSK_YPER_ ONOMASTIKA.doc[ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΥΣΠΕ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_ONOMASTIKA_YPER.xls)02_ONOMASTIKA_YPER.xls[ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_DHLWSH_PROS_TOP_YPER.doc)03_DHLWSH_PROS_TOP_YPER.doc[ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_DHLWSH_APOSP_ALLO_PYSPE.doc)04_DHLWSH_APOSP_ALLO_PYSPE.doc[ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05_LEIT_KENA.xls)05_LEIT_KENA.xls[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου