Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏‎

Επισυνάπτεται πίνακας με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τρίτη 16/09/2014

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_ANAPL_EID_AGW_TE_EID.xls)01_ANAPL_EID_AGW_TE_EID.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ61 ΚΑΙ ΠΕ71]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου