Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση μεταθέσεων, οριστικών τοποθετήσεων του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης (Β' Φάση)


Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης μετά την αριθ. 19/04-08-2014 Πράξη του ανακοινώνει την Α’ Φάση μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2013-2014 και:
1. Καλεί όλους τους Εκπαιδευτικούς που παρέμειναν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης λόγω μετάθεσης από άλλες Περιοχές, καθώς και όσους βρίσκονταν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης και δεν πήραν οργανική τοποθέτηση κατά την πρώτη φάση, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Δημοκρατίας 27 – 4ος όροφος, γρ. 15, τηλ: 2461351364 και fax: 2461047233 και 2461047234), από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2013, νέα δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά για τα εναπομείναντα οργανικά κενά τα οποία και σας κοινοποιούνται.
Ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις της Α’ Φάσης Μεταθέσεων, υποβάλλονται κατά τις ίδιες ημερομηνίες στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. με απλή αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και σαφείς λόγοι ένστασης.
2. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση και της Β’ Φάσης των Μεταθέσεων παραμείνουν οργανικά κενά και ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., αυτοί θα τοποθετηθούν προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις.
Επισυνάπτονται:
01_Η ανακοίνωση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης
02_Κατάλογος Εκπ/κών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ
03_Οι κενές οργανικές θέσεις 
04_Η Δήλωση οριστικής τοποθέτησης (Β' Φάση)
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_ANAKOINWSH.doc)01_ANAKOINWSH.doc[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_PAR_DIATH.xls)02_PAR_DIATH.xls[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_KENES_ORGANIKES.doc)03_KENES_ORGANIKES.doc[ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_DHLWSH_ORIST_TOP_B_FASH.doc)04_DHLWSH_ORIST_TOP_B_FASH.doc[ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ) ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου