Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Κοζάνης & Τοποθετήσεις μεταταγμένων

 Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2014-2015 για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, από 18 Αυγούστου 2014 μέχρι 22 Αυγούστου 2014.
 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους, τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την απόσπαση, υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με το ΚΕΦ. Γ΄ της με αριθμ.πρωτ.95919/Δ1/20-06-2014 εγκυκλίου αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
 Σημειώνουμε ότι η απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός(άρθρο 31 του Ν.3848/2010).
 Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μέσω Fax (2461047234), ενώ εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών δεν θα γίνεται δεκτή.
 Επίσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της Δ/νσης Π.Ε.Κοζάνης από 18 Αυγούστου 2014 έως 22 Αυγούστου 2014 στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης οι εκπαιδευτικοί:
α) που έχουν μεταταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.11 του Ν.4172/2013,
β)αυτοί που έχουν μεταταχθεί από τη Δευτεροβάθμια με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 της αριθμ.88900/Δ1/6-6-2014(ΦΕΚ 714,τ.Γ΄)Υ.Α. και
γ)όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση τους σε κενές οργανικές θέσεις.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PROSKL.doc)01_PROSKL.doc[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ]76 kB04-08-2014 12:24
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_LEIT_KENA_8_14.xls)02_LEIT_KENA_8_14.xls[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ19-20 ΠΕ05]55 kB11-08-2014 19:53

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου