Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων e-Learning»


Ένα από τα πιο καινοτόμα προγράμματα e-learning που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά το τρέχον έτος έχει τον τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων e-learning».
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους/στις επιμορφούμενους/ες τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και μαθημάτων που διεξάγονται μέσω e-learning.
Περισσότερες πληροφοριες στο επισυναπτόμενο αρχείο.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_SXED_eLearning.doc)01_SXED_eLearning.doc[ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ E-LEARNING]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου