Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Περί συμμετοχής Δημοσίων Υπαλλήλων
στη συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών  1. Το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012, το οποίο ρυθμίζει τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ορίζει ότι:
«Δημόσιοι και Δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών» (άρθρο 59, παρ. 1).
  1. Στον πρόσφατο νόμο 4255/2014 ορίζεται ρητά ότι η προαναφερόμενη διάταξη του Π.Δτος «εφαρμόζεται αναλόγως» και στην περίπτωση των Ευρωεκλογών (άρθρο 5, παρ. 3).
  2. Στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας» (άρθρο 32, παρ. 9).
  3. Περαιτέρω, στο Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών» (άρθρο 29), καθώς και στο άρθρο 134 «οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών».

Κατόπιν των παραπάνω:
-  οι εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) δεν μπορούν να κληρωθούν ή να διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών,
-  σε περίπτωση που κληρωθούν οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως στο οικείο Πρωτοδικείο βεβαίωση του εργοδότη (από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου