Η επιλογή των μαθητών πραγματοποιείται με εξετάσεις