Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Στις  03-04-2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:15 μ.μ.  
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω σωματικής ανικανότητας.
2.      Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων,ΠΕ-05 Γαλλικών,ΠΕ-06 Αγγλικών.
3.      Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60 –Νηπιαγωγών Μονίμων , ΠΕ70-Δασκάλων Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού,ΠΕ60 –Νηπιαγωγών Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΕ06-Αγγλικών Αναπληρώτριας ΕΣΠΑ(ένσταση για μη αναγνώριση προϋπηρεσίας της).
4.      Εξέταση ένστασης για παροχή παράλληλης στήριξης από γονέα μαθητή.
5.      Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου Κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων,ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ-32 Θεατρικής Αγωγής Αναπληρώτρια ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου