Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Π.Δ.28: Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 48/τ.Α΄/28-2-2014 που αφορά στις μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (FEK_48_TA_2014.pdf)FEK_48_TA_2014.pdf[ΦΕΚ 48/Τ.Α/2014]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου