Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Μετατάξεις Εκπαιδευτικών

Επισυνάπτονται έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: "Διευκρινίσεις επί τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων, που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 14509/Δ1/3-2-2014 και 14511/Δ1/3-2-2014 υπουργικές αποφάσεις", καθώς και οι υπ' αριθ. 14509/Δ1/3-2-2014 και 14511/Δ1/3-2-2014 υπουργικές αποφάσεις που αφορούν η μεν πρώτη σε υποχρεωτικές μετατάξεις η δε δεύτερη σε τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση και σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 175/14-2-2014 τ. Γ’. 

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_OD_METAT.doc)01_OD_METAT.doc[ΟΔΗΓΙΕΣ]
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_FEK.pdf)02_FEK.pdf[ΦΕΚ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_YA_YP_METAT.pdf)03_YA_YP_METAT.pdf[ΥΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_TROP_ANAKL.pdf)04_TROP_ANAKL.pdf[ΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου