Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΔΑΣΚΑΛΟΙ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών

Aλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προωθεί το υπουργείο Παιδείας μέσω τροπολογιών που κατέθεσε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, οι αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Επικράτειας για την κάλυψη αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Υπολογίζεται ο αριθμός των συγκεκριμένων αναπληρωτών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φτάνει τις 6.000.
Ειδικότερα, αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσελήφθησαν ως μειωμένου ωραρίου και υπηρετούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δύνανται να προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το ίδιο ή άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση.
Επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης γίνονται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου, ενώ στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στις οποίες υπάρχει ποσόστωση κατά κλάδο και ειδικότητα, η κατανομή των δηλωθέντων κενών από το Υπουργείο στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται κατά τρόπο τυχαίο ανά περιοχή πρόσληψης.
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Αναφορικά με τις προσλήψεις στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Υποψήφιοι αναπληρωτές ειδικής αγωγής οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στους προσωρινούς πίνακες δύνανται να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών εφόσον προσκομίσουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή έως την κύρωση των οριστικών πινάκων.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, εφόσον απασχολούνται 16 ώρες εβδομαδιαίως, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από τον νόμο διδακτικό ωράριο με διδακτικό υποστηρικτικό έργο στη σχολική μονάδα και κατά συνέπεια λογίζονται ως πλήρους ωραρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου