Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κανονική άδεια – μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
 Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την χορήγηση κανονικής άδειας έτους 2013 στους εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σας ενημερώνουμε ότι οι ανωτέρω δικαιούνται την εκ του νομού προβλεπόμενη άδεια (παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007), εκδόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:   
               Από την ως άνω προβλεπόμενη άδεια θα αφαιρεθεί μόνον η κανονική άδεια που τυχόν είχαν λάβει, από 01-01-2013 έως την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της απόφασης μετάταξης τους, σε εφαρμογή των παρ. 1 και 8 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007.
        Σχετικά με την ισχύ των μακροχρόνιων αδειών άνευ αποδοχών (πλην των αναρρωτικών) των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σας ενημερώνουμε ότι οι άδειες αυτές θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου από τα αρμόδια όργανα της υπηρεσίας στην ποια μετατάχθηκαν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί.
             Σύμφωνα με το Π.Δ. 161/2004 (ΦΕΚ 161/2004) περί αρμοδιοτήτων υπηρεσιακών συμβουλίων ΥΠΑΙΘ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).
             Κατόπιν αυτών εφόσον οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν  την εκ νέου χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών θα πρέπει αποβάλλουν σχετική αίτηση,  δια της  Δ/νση Εκπ/σης που υπηρετούν στο οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου