Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: «Πράσινο φως» για αύξηση 10% των μαθητών ανά δάσκαλο ή νηπιαγωγό
Τι ισχύει για τα Ιδιωτικά Σχολεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και των Νηπίων στα Νηπιαγωγεία δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό. 
 Για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ισχύει η παρ. 3. του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Τα παραπάνω ορίζει Κοινή Απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών.
 Πρόκειται για την τροποποίηση της  με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ). .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου