Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης - Βελτιώσεις θέσεων

Καλούνται οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ60(Νηπιαγωγών) και ΠΕ70(Δασκάλων) που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης κατά τη Β΄ φάση αποσπάσεων να υποβάλουν Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ή μέσω fax στα τηλ. 2461047232 και 2461047233 από την Παρασκευή 31-08-2012 έως τη Δευτέρα 03-09-2012.
Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη για τα αναγραφόμενα στοιχεία και ο κάθε εκπαιδευτικός θα καταθέτει με την αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά:
1)Βεβαίωση ακριβούς προϋπηρεσίας ή ηλεκτρονική αίτηση μετάθεσης,
2)Βεβαίωση συνυπηρέτησης,
3)Πιστοποιητικό εντοπιότητας,
4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
5)Βεβαίωση σπουδών τέκνου (εφόσον σπουδάζει),
6)Βεβαίωση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του).
Για τη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ
Επίσης, οι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν κατά την Α΄ φάση μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Βελτίωσης Θέσης στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ή μέσω fax στα τηλ. 2461047232 και 2461047233 από την Παρασκευή 31-08-2012 έως τη Δευτέρα 03-09-2012.
Για τη Δήλωση Βελτίωσης Θέσης πατήστε ΕΔΩ
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ
 
Ιωάννης ΓΚαμπούρας
Επισυνάπτονται:
01_Λειτουργικά κενά Δασκάλων(ΠΕ70)
02_Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών(ΠΕ60)
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_LEIT_KENA_DASK.xls)01_LEIT_KENA_DASK.xls[ΔΑΣΚΑΛΩΝ]

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_LEIT_KENA_NHPIAG.xls)02_LEIT_KENA_NHPIAG.xls[ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου