Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης


Σας ενημερώνουμε ότι:
1)Τα κενά σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ θα καλυφθούν με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ήδη έχει αποσταλεί στο ΥΠΑΙΘ πίνακας με τις λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
2)Τα κενά σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06-Αγλικής γλώσσας και ΠΕ11-Γυμναστών θα καλυφθούν με διάθεση εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπα/ιδευσης Κοζάνης.
3)Τα κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ θα καλυφθούν με την πρόσληψη προσωπικού από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτ. Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου