Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013/Απόφαση-Ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ μα θέμα: «Μετάταξη εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ3210 τ. Β΄/18-12-2013 & ΦΕΚ 3271/τ.Β΄/23-12-2013) Απόφαση-Ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄/ 23-7-2013)».
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_MET_APO_DIATHE.doc)01_MET_APO_DIATHE.doc[ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου