Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Ανακατανομή των θέσεων για διορισμό των εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ κατά κλάδο και ειδικότητα.

Το υπουργείο παιδείας ανακατανέμει τις 212 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20-12-13. Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ., για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ως ακολούθως:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου