Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

            Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης , που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,  4ος  Όροφος , Γραφείο  5) στις 20-05-2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.  
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Πίνακας  των αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014.Εξέταση υποβληθείσας αίτησης ως προς την προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.
2.      Υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών μηνός Απριλίου 2014.
3.      Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου.
4.      Ανάκληση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή στο Δ.ΣΧ. Λευκοπηγής.
5.      Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών.
6.      Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού  Κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

7.      Τροποποίηση ως προς την ημερομηνία ορισμού του ως Υποδιευθυντή –Υπεύθυνου του Ολοήμερου Τμήματος του Δημοτικού Σχολείου Άρδασσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου