Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Οριστική Ημερήσια Διάταξη 83ης Γ.Σ. του κλάδου

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
                Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 83ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου