Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 για την κάλυψη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδακτικού προσωπικού ανακοινώνει ότι, οι συνεντεύξεις υποψηφίων κλάδου Νηπιαγωγών ΠΕ60 που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. Φ.821/1458Π/88405/Ζ1/1-7-2013 «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία», θα διεξαχθούν την Τρίτη 20-5-2014 και Τρίτη 27-5-2014 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170, σε δύο ομάδες, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, με ώρα έναρξης την πρώτη ημέρα (20-5) για την πρώτη ομάδα 09.30 π.μ. και 12.00 για την δεύτερη ομάδα και την δεύτερη ημέρα (27-5) 09.30 π.μ. για την πρώτη ομάδα και 11.30 π.μ. για την δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, στον οποίο η ταξινόμηση των υποψηφίων έγινε με βάση την δηλωθείσα/ες ξένη/ες γλώσσα/ες. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φέρουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών και γλωσσομάθειας, που ελήφθησαν υπόψη κατά την μοριοδότησή τους, προς επίδειξη ενώπιον της Επιτροπής, εφόσον τους ζητηθεί. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3442189 και 210-3442294.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου