Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
3μηνο εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα μέσα από έναν ευέλικτο συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης, εστιάζει σε  προσεγγίσεις και εφαρμογές της Ειδικής Διδακτικής για μαθητές με διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών.  Βασικός σκοπός είναι η σύνδεση θεωρίας και πράξης σε θέματα κατανόησης, αξιολόγησης, παρέμβασης και διδακτικής ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
  • ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικούς συμβούλους και στελέχη της Ιδιωτικής και της Δημόσιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές,
  • εμπλεκομένους σε Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες π.χ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ., επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες,
  • σπουδαστές, φοιτητές, απόφοιτους και νέους ερευνητές Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών επιστημών και επιστημών Υγείας,
  • ειδικούς λειτουργούς στο χώρο της κοινότητας καθώς και ενήλικες, π.χ. γονείς, φροντιστές παιδιών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, ιερείς, κατηχητές κ.ά., οι οποίοι επιθυμούν να προάγουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής αγωγής και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


Οι συμμετέχοντες μέσα από ένα γνωστικό και βιωματικό πλαίσιο στοιχείων και ανάλυσης περιστατικών:
  1. εκπαιδεύονται σε ειδικές διδακτικές δεξιότητες και μεθοδολογικά εργαλεία εκπαιδευτικής υποστήριξης ΑμΕΕΑ ανά κατηγορική διάταξη,
  2. ενθαρρύνονται τόσο στην αξιολόγηση αρχών, στρατηγικών και προγραμμάτων παρέμβασης όσο και στη διερεύνηση της εφαρμογής τους στην ειδική παιδαγωγική και διδακτική πράξη,
  3. εξοικειώνονται με πρακτικές κατευθύνσεις σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και γονείς για την ομαλότερη ένταξη των ΑμΕΕΑ στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία  στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου