Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2014


Εγκύκλιος Φ.251/73346/Β6/12-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ29-ΓΧΠ) του Υπουργείου Παιδείας Η εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544/Β/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα εγκύκλιο περιγράφονται με σύντομο τρόπο οι βασικές πτυχές  της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων μαθητών-αποφοίτων […]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου