Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Τι αλλάζει στην εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%

Σε Νόμο που ψηφίστηκε στο Άρθρο 52 αναφέρεται: Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10% 1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση «οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τµήµα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η […]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου