Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Υπουργείο Παιδείας: Δημιουργία τράπεζας αίματος για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ

Σε απάντηση του με αρ. πρ. 27108/Γ2/25-02-2014 εισερχόμενου εγγράφου του οικείου Υπουργείου
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης της εθελοντικής προσφοράς αίματος στη χώρα μας, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» προτίθεται να δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Προκειμένου να δημιουργηθεί η εν λόγω Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:
- Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Συλλόγους Διδασκόντων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να οριστεί ένας ή δύο υπεύθυνοι οι οποίοι θα διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες με το Κέντρο Αιμοδοσίας, όσον αφορά στον προγραμματισμό των αιμοληψιών καθώς και τη διακίνηση του προσφερόμενου αίματος.
- Η ημερομηνία της αιμοληψίας θα καθορίζεται από κοινού και εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη οργάνωση της αιμοληψίας.
- Το προσφερόμενο αίμα θα καλύπτει τις ανάγκες των αιμοδοτών του Συλλόγου και των συγγενών πρώτου βαθμού σε ποσοστό 75%. Το υπόλοιπο 25% θα παραμένει στο Κέντρο.
- Μπορεί να έρθει συνεργείο αιμοληψίας στις σχολικές μονάδες εντός Αττικής, εφόσον ο αναμενόμενος αριθμός αιμοληψιών ανέρχεται τουλάχιστον στις 20. Εναλλακτικά, οι αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», μεμονωμένα ή ομαδικά, κατόπιν συνεννόησης για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών.
- Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων εκτός Αττικής μπορούν να προσέρχονται στο πλησιέστερο κέντρο αιμοδοσίας όπου θα αναφέρουν ότι το αίμα είναι για την Τράπεζα Αίματος των εκπαιδευτικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Μυριοκεφαλιτάκη και Κρική, στο τηλέφωνο 213 2061035, από τις 7:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου