Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Τροπολογία ανοίγει το δρόμο για οριστική έξοδο από το Δημόσιο όσων υπαλλήλων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Ανοίγει ο δρόμος για οριστική έξοδο από το Δημόσιο όσων υπαλλήλων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και δεν κατόρθωσαν εντός οκταμήνου να επανατοποθετηθούν σε νέες θέσεις, με τροπολογία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία αίρει τις απαγορεύσεις που ισχύουν προεκλογικά.
Σύμφωνα με την "Ημερησία", βάσει των προβλέψεων της τροπολογίας αίρονται οι περιορισμοί, οι οποίοι δεν επέτρεπαν καμία υπηρεσιακή μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή και ενδεχόμενες απολύσεις, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές.
Η τροπολογία στηρίζεται στο σκεπτικό ότι ο θεσμός της διαθεσιμότητας έχει ως στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και κατά συνέπεια οι μετακινήσεις των «διαθεσίμων» πρέπει να γίνουν χωρίς περιορισμούς, ωστόσο, αναμένεται να επηρεάσει τους υπαλλήλους για τους οποίους λήγει το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας και δεν έχει βρεθεί ακόμη θέση σε άλλον φορέα για μετακίνησή τους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς και μέρος των δημοτικών αστυνομικών. Παράλληλα, με άλλη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, περιορίζονται στον ένα μήνα οι εκλογικές απαγορεύσεις περί προσλήψεων και αλλαγής υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα μετακινήσεων δημοτικών υπαλλήλων στο πλαίσιο της εθελοντικής κινητικότητας, προκειμένου να συμπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος των 25.000 διαθέσιμων, αλλά και προσλήψεων εποχικού προσωπικού.
Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς έχει γίνει ήδη σαφές από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κ. Μητσοτάκη οτι τμήμα τους θα βρεθεί εκτός δημοσίου το επόμενο διάστημα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου