Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Αγαπητέ φορολογούμενε, έτσι και κάνεις λάθος, την έβαψες

Όταν μία επιστολή που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ξεκινά με τις τρομακτικές λέξεις «Αγαπητέ φορολογούμενε», ξέρεις ότι η συνέχεια δε θα σου αρέσει καθόλου…
Σε επιστολή του προς τους φορολογούμενους, ο Χάρης Θεοχάρης παρουσιάζει τις αλλαγές στον τρόπο εκκαθάρισης και πληρωμής των φόρων, με το λανσάρισμα της «ταυτότητας οφειλής».
Τα καλά νέα είναι ότι τέρμα η ταλαιπωρία στις εφορίες – οι πληρωμές θα γίνονται σε τράπεζες ή ταχυδρομεία. Τα κακά νέα, όμως, είναι ότι αν τυχόν, αγαπητέ φορολογούμενε, κάνεις λάθος κατά την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης, το λάθος αυτό δεν αναγνωρίζεται παρά κατόπιν εορτής. Δηλαδή, από τη στιγμή που η οφειλή οριστικοποιείται, δεν μπορεί να ακυρωθεί και ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει αυτήν την οφειλή, και κατόπιν να προχωρήσει σε διορθωτική δήλωση.
Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή Θεοχάρη:
«Αγαπητέ Φορολογούμενε,
Από την 01/01/2014 και εφεξής, έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α'/26-07-2013). Η πιο σημαντική αλλαγή που επιφέρει ο Νόμος και επηρεάζει άμεσα τη συναλλαγή του πολίτη με τη Φορολογική Διοίκηση είναι το γεγονός ότι από 01/01/2014 αποσυνδέεται η υποβολή της δήλωσης από την καταβολή του φόρου (ολικά ή σε δόσεις όπου προβλέπεται), δεδομένου της παρ. 1 του άρθρου 31 που αναφέρει, ότι: «άμεσος προσδιορισμός φόρου είναι ο προσδιορισμός φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης (εκτελεστός τίτλος), το ποσό φόρου που προκύπτει βεβαιώνεται άμεσα στον φορολογούμενο.
Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.)», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. μέσω ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.
Από τα παραπάνω πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι με την υποβολή - οριστικοποίηση της δήλωσης - εφόσον είναι χρεωστική - βεβαιώνεται ο φόρος που προκύπτει από αυτή, χωρίς να προαπαιτείται η καταβολή του.
Επομένως, σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων - μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, ότι αυτή είναι λανθασμένη, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής της με την μη καταβολή του φόρου, αλλά ο φορολογούμενος οφείλει να προβεί εκ νέου σε υποβολή δήλωσης.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής και η πληρωμή τους γίνεται με την υποβολή. Η ταυτότητα οφειλής εκδίδεται με ημερομηνία λήξης της δόσης την τρέχουσα ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που η υποβολή είναι εμπρόθεσμη, αν η καταβολή δε γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια λειτουργίας των εναλλακτικών δικτύων (όπως web-bαnking) τότε θεωρείται πως έχει καταβληθεί την επόμενη ημέρα και συντρέχει περίπτωση τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
Προσοχή! Για δηλώσεις Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Παρακρατούμενων Φόρων, Ειδικών Φόρων και Τελών, που υποβάλλονται από 1.1.2014, η πληρωμή γίνεται μέσω Τ.Ο. (Βεβαιωμένες Οφειλές)».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου