Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ελεγχος για μαϊμού πτυχία και τίτλους σπουδών
 
Σε έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, ξενόγλωσσων τίτλων και άλλων πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών προχωράει το υπουργείο Παιδείας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας καλείται μέχρι τις 20 του μήνα να έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, προκειμένου στη συνέχεια να σταλούν για επαλήθευση στους εκδότες τους.
«Είναι μία διαδικασία αυτοπροστασίας» αναφέρει ο περιφερειακός διευθυντής της Εκπαίδευσης, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, εξηγώντας ότι «οι ελάχιστες, τυχόν, περιπτώσεις που θα υπάρξουν, θα σταματήσουν αυτή την αιρούμενη κατηγορία που υπάρχει για τη γνησιότητα των τίτλων σπουδών. Ολα θα ξεκαθαριστούν και όσοι εντοπιστούν να κατέχουν πλαστούς τίτλους θα τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος».
 
Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος είχε εφαρμόσει την συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχου το 2011 σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε διαδικασίες κρίσεις. Την περίοδο εκείνη, όπως είχε αποκαλύψει η «Π», είχαν εντοπιστεί μεμονωμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών που κατείχαν πλαστούς ξενόγλωσσους τίτλους, αλλά και πτυχία. Μάλιστα η τακτική που εφάρμοσε ο κ. Παναγιωτόπουλος υιοθετήθηκε και από το υπουργείο Παιδείας σε όλη τη χώρα.
 
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων καλούνται να μεριμνήσουν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο τους και κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης ΠΕ Αχαΐας, να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα (όχι επικυρωμένα) εφόσον κατέχουν κάποιο εκ των: Βασικό πτυχίο διορισμού, δεύτερο πτυχίο (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΤΕΙ), διδασκαλείο, ΣΕΛΔΕ/ΣΕΛΜΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ, ξένη γλώσσα (τον ξενόγλωσσο τίτλο), ΤΠΕ 1 ή ΤΠΕ 2,
μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Τα φωτοαντίγραφα θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
 
Μέχρι τις 20 του μήνα θα πρέπει να διαβιβαστούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις της Εκπαίδευσης όλοι οι φάκελοι των εκπαιδευτικών, προκειμένου να σταλούν στους εκδότες τους για επαλήθευση.
 
Μαρίνα Ριζογιάννη - Αναδημοσίευση από εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 
ΠΗΓΗ: pelop.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου