Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΙΚΥ: Υποτροφίες Αριστείας Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013) ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens: εβδομήντα τρεις (73) θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδρομικά για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είκοσι επτά (27) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη ως ακολούθως:
                  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ                            19                          7
ΥΓΕΙΑ                                 15                             7
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ                      21                            8
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    18             5  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2014. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης  του ΙΚΥ  http://www.iky.gr/upotrofies-aristias-siemens
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.
Η  Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ Αν. Καθηγήτρια  Έφη Κ. Μπάσδραδήλωσε χαρακτηριστικά:  «Πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους νέους στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα μας. Πρέπει να σταθούμε ακόμη πιο πολύ δίπλα τους. Το ΙΚΥ με ταχύτατες διαδικασίες υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα ενισχύοντας την έρευνα, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, το άριστο ερευνητικό δυναμικό της χώρας, ιδιαίτερα στο σημερινό άνυδρο ερευνητικό τοπίο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου