Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση ισχύος Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.grΣύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠ/41791/05.12.2013 Απόφαση της υπ’ αρ. 91/05.12.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρατείνεται μέχρι 30.06.2014 η ισχύς των Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου