Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Επικήρυξαν όλες τις εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις με 2.000.000.Ευρώ!

Ως εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται:
Οι υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα προηγούμενα Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια κατά την ημερομηνία συγκρότησης των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 όπως ισχύει και του άρθρου πέμπτου του Ν. 4057/2012.
Οι υποθέσεις που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προς εξέταση μετά τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου