Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Το εξάμηνο των φοιτητών στο ΕΚΠΑ και ΕΜΠ έχει χαθεί σύμφωνα με το νόμο
Τα μαθήματα εξαμήνου πλέον μπορούν να ξεκινήσουν μόνο με νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί από τη Βουλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
 Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 33, νόμου4009/2011 αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
 Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι  το εξάμηνο ήδη έχει χαθεί για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, διότι μέχρι την επόμενη εξεταστική απομένουν περίπου οκτώ εβδομάδες, εάν αφαιρέσουμε τις διακοπές των Χριστουγέννων.  Αν πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις χωρίς να έχουν γίνει μαθήματα 13 εβδομάδων, σε περίπτωση καταγγελίας ο υπουργός Παιδείας είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να τις ακυρώσει.
Τα μαθήματα εξαμήνου πλέον μπορούν να ξεκινήσουν μόνο με νομοθετική ρύθμιση που θα  ψηφιστεί από τη Βουλή
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33, νόμου 4009/2011 , της Αννας Διαμαντοπούλου,  κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
 Η πραγματοποίηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας είναι ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του Τμήματος ή της Σχολής.
 Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 33,  του ίδιου επίσης νόμου, οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά  το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. 
Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου