Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Διευκρινίσεις για την εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν   σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 126889/Γ7/13-09-2013 εγκύκλιο,το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις (Δείτε εδώ το έγγραφο)
«Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Θεμάτων,Κυκλοφοριακής Αγωγής κλπ) εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης).Την επιστημονική εποπτεία έχει ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος και οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι σε συνεργασία μαζί του διαμορφώνουν το μεθοδολογικό και γνωστικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων».
Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Ευέλικτης Ζώνης ,εκτός από τους Σχολικούς Συμβούλους μπορεί να κατατίθενται και στους Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Εκπ/σης ,εάν οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον ενημέρωση και επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό ή επιμορφώσεις.
Περαιτέρω ,σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. Γ1/377/865/18-09-1992(Β΄577) και Γ2/4867/28-08-1992(Β΄629)αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ¨Σχολικές δραστηριότητες¨, πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων από τις Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης για τα οποία γνωμοδοτούν αντίστοιχες Επιτροπές ,η συνθέση  των οποίων ορίζεται από τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις .
Συνεπώς ,σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις για την έγκριση των Προγραμμάτων των υπ΄αριθμ. Γ1/377/865/18-09-1992 (Β΄577) και Γ2/4867/28-08-1992(Β΄629) Υπ.Αποφάσεων  υπεύθυνοι είναι οι Διευθυντές  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης.
  Οι επιμορφωτικές συναντήσεις,σεμινάρια και ημερίδες τις οποίες οργανώνουν οι Υπεύθυνοι και εγκρίνουν τα αρμόδια τμήματα Β΄και Δ΄αναλόγως του θέματος της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του Υ.ΠΑ.Θ γίνονται εκτός ωρολογίου προγραμμάτος σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα, και η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών είναι προαιρετική ,η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Δ/ντη Εκπαίδευσης και του Υπευθύνου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου