Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Τράπεζες αρνούνται το ακατάσχετο λογαριασμών

Σκληρή στάση φαίνεται ότι κρατούν οι τράπεζες απέναντι στην προσπάθεια χιλιάδων πολιτών να προστατευθούν από τις κατασχέσεις, μέσω της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος, άρθρο 20 του Ν. 4161/2013. Αρκετές καταγγελίες πολιτών έχουν φτάσει στο Συνήγορο του Καταναλωτή για τράπεζες οι οποίες αρνούνται να παραλάβουν δηλώσεις καταθετών , σχετικά με το λογαριασμό για τον οποίον θα ισχύει το «ακατάσχετο».
Πριν από δύο εβδομάδες, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία προέτρεπε τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωση προς την τράπεζα στην οποία τηρούν λογαριασμό, για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό.
Ωστόσο, φαίνεται πως κάποιες τράπεζες δε συμμορφώνονται με την πρακτική αυτή.
Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει: «Σε συνέχεια της από 22 Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωσης προς το καταναλωτικό κοινό, με θέμα »κατάσχεση ή συμψηφισμός καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς τις Τράπεζες» με το οποίο κάλεσε τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωση τους προς εκείνη την Τράπεζα που τηρούν λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο του άρθρου 20 Ν.4161/2013, διαπιστώθηκε, μετά από καταγγελίες καταθετών, ότι πολλές Τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν υπεύθυνες δηλώσεις των καταθετών- πελατών τους με τις οποίες καθορίζουν το λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο του άρθρου 20 Ν.4161/2013 για χρέη τους προς αυτές».
Έτσι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, «απευθύνει Σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών όπως παρέμβει άμεσα στα μέλη της, με την αυστηρή υπόδειξη να δέχονται αμελλητί τις σχετικές δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν.4161/2013, προκειμένου οι καταθέτες-δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Ν.4161/2013».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου