Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Υποχρεωτική μετάταξη εβδομήντα ενός (71) εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στα Δ.Ι.Ε.Κ. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου