Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Αδικαιολόγητές απουσίες τι ισχύει


Σας επισημαίνουμε ακόμη μια φορά την υποχρέωση του Σχολείου να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών/τριών για την αδικαιολόγητη απουσία των παιδιών τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπερβούν τις 30 συνολικά, που σημαίνει ότι πλησιάζουν σε κάποια όρια η υπέρβαση των οποίων έχει επιπτώσεις στον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Ειδικότερα για το Γυμνάσιο που η φοίτηση είναι […]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου