Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΏΝ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ (ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ19-20) ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΟΖΆΝΗΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ 39/07-11-2013 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν:
α)βελτιώσεις θέσης εκπ/κών ειδικοτήτων
β)τοποθετήσεις εκπ/κών ειδικοτήτων από το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης και
γ)τοποθετήσεις εκπ/κών ειδικοτήτων από άλλα ΠΥΣΔΕ 
Σημείωση:
Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις Σχολικές Μονάδες που τοποθετήθηκαν αύριο Παρασκευή 08-11-2013.
Οι εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης και έχουν αποσπαστεί σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 162204/Δ2/30-10-2013 ΥΑ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης ανακλήθηκε, σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. 8366/04-11-2013 Απόφαση της Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, αποδεσμεύονται από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις.


Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_TOPOTH_BTHMIA_7_11_2013_site.xls)01_TOPOTH_BTHMIA_7_11_2013_site.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΘΜΙΑ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου