Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα για 93 εκπαιδευτικούς

Στην παρακάτω απόφαση με θέμα την τροποποίηση της αριθμ. 106523/Δ2/31-7-2013 περί εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ 1675.Α’/23-7-2013), περιλαμβάνονται τα ονόματα των 93 εκπαιδευτικών οι οποίοι εξαιρούνται από τη διαθεσιμότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου