Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

49 μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ - Ολα τα ονόματα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση απόφασης μετάταξης σαράντα εννέα (49) εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
Σας στέλνουμε για δημοσίευση την αρ. πρωτ. Φ.908/138575/Η/27-09-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄). 
 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου