Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Oπως ενημερώθηκα από τη Γενική Δντρια σήμερα θα γίνουν προσλήψεις και γενικής αγωγής από τον κρατικό προυπολογισμό για δασκάλους και νηπιαγωγούς της ΠΕ και για βθμια (πλην των κοινών ειδικοτήτων με την ΠΕ). Αριθμό δεν γνωρίζω.
- Σήμερα θα ανακοινωθούν ,επίσης, και οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής.
- Επιπλέον 200 πιστώσεις θα διατεθούν στην ΠΕ με απόφαση που υπογράφεται σήμερα. Έτσι οι πιστώσεις κρατικού προυπολογισμού για ΠΕ είναι συνολικά περίπου 300.
 
-Όπως με ενημέρωσε ο Δντής Ειδικής Αγωγής αμέσως μετά τις προσλήψεις στην Ειδική αγωγή θα ακολουθήσει (ίσως την ίδια μέρα) η α φάση της παράλληλης για 500 περίπου άτομα. 
 
- Οι ενστάσεις επί των μετατάξεων λένε πως θα ανακοινωθούν σήμερα.
 
- Η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ θα γίνει στις 15.00. Λένε πως θα γίνουν και ειδικοτήτων αποσπάσεις. 


Δ.ΜΠΡΑΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου