Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Υπό παραίτηση η Σύγκλητος του ΑΠΘ και διήμερο «λουκέτο» στο ΊδρυμαΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε σήμερα τη συμβολική αναστολή διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος, από την Πέμπτη 19 έως και τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και εξέτασε, ως περαιτέρω βήμα, την παραίτηση όλων των οργάνων διοίκησης του ΑΠΘ από τα διοικητικά τους καθήκοντα και τις αντίστοιχες διοικητικές θέσεις, στην περίπτωση πραγμάτωσης της κυβερνητικής σχεδιαζόμενης διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, σε μία ύστατη προσπάθεια να αναδείξει τις ιδιαίτερες - ειδικά για το ίδρυμά μας- συνέπειες των κυοφορούμενων αποφάσεων της Πολιτείας, θεωρεί υποχρέωσή της να απευθύνει έκκληση προς την τελευταία να αναθεωρήσει τις προθέσεις της και να αναγνωρίσει έμπρακτα ότι ο χώρος της Παιδείας δεν είναι δεκτικός ενεργειών αυτής της μορφής, δεδομένου ότι ένα τέτοιο σφάλμα θα χρειαστεί γενιές ολόκληρες για να διορθωθεί.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ:
Α. Εκφράζει «την απόλυτη αντίθεσή της στη σχεδιαζόμενη ένταξη αριθμού διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ σε καθεστώς διαθεσιμότητας».
Β Τονίζει ότι μια τέτοια προοπτική έχει ήδη τεκμηριωθεί, με επιστημονικά επιχειρήματα, ότι θα καταστήσει εντελώς αδύνατη τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος.
Γ. Επισημαίνει ότι «ακόμη και με βάση τα κριτήρια του ΥΠΑΙΘ, το ΑΠΘ προκύπτει να έχει ανάγκη σημαντικού αριθμού πρόσθετου προσωπικού».
Δ.Υπογραμμίζει ότι βέβαιο ότι η ίδια προοπτική θα θέσει σε άμεσο κίνδυνο ολοσχερούς διακοπής λειτουργίας σημαντικών δομών του ΑΠΘ που προσφέρουν ερευνητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο (σεισμολογικός σταθμός, παροχή υπηρεσιών ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής περίθαλψης, αρχαιολογικές ανασκαφές, αγρόκτημα, δάση, επιτροπή ερευνών, πρακτική άσκηση φοιτητών κ.τ.λ.)
Τέλος η Σύγκλητος του ΑΠΘ απευθύνεται με αγωνία στην ελληνική κοινωνία, στους φοιτητές και στους γονείς τους και υπογραμμίζει ότι, με τις εξελίξεις αυτές, θα τεθεί άμεσα σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του πανεπιστημίου, η αρτιότητα των παρεχόμενων στις Σχολές μας σπουδών και, συνακόλουθα, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξία των αντίστοιχων πτυχίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου