Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Υπ. Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες υποχρεωτικές αποσπάσεις στη περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας που πλεονάζουν». 
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ Α΄/2010). 
2. Το αριθμ. πρωτ. Φ.361.1/348/100705/Δ1/6-9-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ που αφορά τη διαχείριση πλεονάζοντος εκπαιδευτικού δυναμικού. 
3. Το αριθμ. πρωτ. Φ.361.1/412/123280/Δ1/4-10-2012 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ. 
4. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΑΠΥΣΔΕ/179/18-09-2013 έγγραφο του ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε αντίγραφο της αριθμ. 10ης/18-09-2013 πράξης του ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας. 
 
Αποφασίζουμε
 
Α) Α π ο σ π ο ύ μ ε, από 19/09/2013, τον κάτωθι εκπαιδευτικό που πλεονάζει, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής του, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής:
από το ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας στο ΠΥΣΔΕ Εύβοιας: 
1. Μπόϊκος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, στην Α΄ Εύβοιας. 
 
Β) Α π ο σ π ο ύ μ ε, από 19/09/2013, τους κάτωθι εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν, χωρίς αίτησή τους, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο για το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους 2013-2014 ως εξής: 
 
από το ΠΥΣΔΕ Φωκίδας στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας: 
 1. Μασγάλας Σταύρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02. 
 
από το ΠΥΣΔΕ Φωκίδας στο ΠΥΣΔΕ Βοιωτίας: 
 1. Παρλιάρος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01. 
 
από το ΠΥΣΔΕ Φωκίδας στο ΠΥΣΔΕ Εύβοιας: 
1. Βαϊδάνη Άννα - Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, στην Β΄ Εύβοιας. 
2. Ζαχαροπούλου Στέλλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, στην Α΄ Εύβοιας. 
 
Οι ανωτέρω καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Δευτέρα 23/09/2013. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου